درآمد مبلغي است كه بابت ارائه خدمات به مشتريان دريافت شده و يا در آينده دريافت خواهد شد. كه در دفاتر اسناد رسمي از سه بخش درآمد حق التحرير اسناد ، درآمد حق التحرير گواهي امضاء و درآمد ساير خدمات ميباشد.

در حسابداري درآمدها به محض ارائه خدمت به مشتري حتي اگر وجه نقد آن دريافت نشده باشد ، درآمد تحقق يافته است .

و هزينه عبارت است از مخارجي كه يك موسسه براي ارائه خدمت به مشتريان و كسب درآمد متحمل مي شود . و  نقدي يا غير نقدي ميباشد .

  • هزينه نقدي : در زمان دريافت خدمت از ديگران بصورت نقدي پرداخت گردد ، در اين صورت هزينه محقق شده مثل : پرداخت قبض آب
  • هزينه غير نقدي : خدمت دريافت و قرار است وجه آن در آينده پرداخت شود ، در اين صورت هزينه به وقوع پيوسته است .

تمامي پرداخت ها هزينه به شمار نمي آيد مثلاً خريد اثاثيه يا بازپرداخت بدهي ها هزينه تلقي نمي شود.       

اصل تطابق هزینه با درآمد و یا به اختصار اصل تطابق یکی از اصول حسابداری تعهدی است که بیان می‌کند هزینه‌ها باید بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت در دوره‌ای که به وقوع پیوسته، ثبت شود بر خلاف حسابداری نقدی که در آن هزینه در زمان پرداخت آن ثبت می‌شود. چنانچه نتوان رابطه‌ای بین بهای تمام شده کالاهای مصرف شده و درآمد واحد تجاری یافت، چنین هزینه‌هایی را در همان دوره‌ای که مصرف شده‌اند، ثبت می‌شود. به این ترتیب پیش پرداخت هزینه (مانند پیش پرداخت اجاره) تحت عنوان دارایی ثبت می‌شود و سپس در زمان تحقق هزینه (سپری شدن زمان اجاره) به حساب هزینه منظور می‌شود. اتخاذ چنین رویه‌ای باعث می‌شود تا هزینه‌های یک دوره از درآمدهای همان دوره کسر شده و بنابراین محاسبه سود یک دوره مالی به صورت منطقی تری صورت پذیرد.


گروه بین المللی سمین متخصص در توسعه کسب و کار و دانش مدیریت آماده برگزاری بیزینس تورهای علمی و آمزشی با موضوعات مهم مدیریتی در اروپا و دیگر کشورها می باشد . 

Copyright © 2015 Apple Inc. All rights reserved.
Top