مدارک مورد نیاز جهت اقدام به ویزا به شرح زیر می باشد:


 1. اصل + کپی پاسپورت جدید و قدیمی (کپی از صفحه مشخصات، تمامی صفحات ویزا دار و مهر شده اعم از مهر های ورود و خروج)
 2. اصل + کپی از تمام صفحات شناسنامه متقاضیان
 3. اصل + کپی از تمام صفحات اسناد ملکی منگوله دار و غیر منگوله دار شامل مبایعه نامه، قرار داد پیش خرید و غیره بنام متقاضی
 4. گواهی لاتین بانکی از حساب های سپرده کوتاه مدت و بلند مدت و پرینت سه ماهه  از حسابی که سود سپرده به ان واریز می شود. (بنام متقاضی)
 5. گردش حساب سه ماهه و یا شش ماهه از حساب های جاری و کارکرد دار متقاضی
 6. 2 قطعه عکس سایز 3.5 در 4.5 (جدید، رنگی، زمینه سفید)
 7. اصل + کپی آخرین فیش حقوق متقاضی
 8. گواهی اشتغال به کار
 9. قرار داد کاری سازمان ها و شرکت های خصوصی و یا دولتی ( در مورد افرادی که در هیئت مدیره حضور ندارند.)
 10. اصل + کپی اساسنامه شرکت /اصل + کپی روزنامه رسمی شرکت (آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات)
 11. آخرین لیست بیمه شرکت + برگه پرداخت، پرینت گردش حساب سه ماه یا شش ماه شرکت
شایان ذکر است کلیه مدارک فوق می بایست به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شود ، (نیازی به تأیید دادگستری یا وزارت امور خارجه نمی باشد.)


گروه بین المللی سمین آماده برگزاری بیزینس تور علمی و آموزشی میباشد . 
 
Copyright © 2015 Apple Inc. All rights reserved.
Top